Common Financial Report Terminologies in the Philippines

1. Acquisition or disposition of assetsKapag bumili or nagbenta ang isang company ng pag-aari para sa pagpapatuloy ng business. Example, binili ni AREIT yung The 30th sa may Meralco Avenue sa Pasig• Acquisition or disposition of shares of another corporationo bumili o nagbenta ang isang company ng shares ng isa pang company. Example: Bumili si …

Common Financial Report Terminologies in the Philippines Read More »